Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande och sju ledamöter. Styrelsen har en nationell spridning och en fördelning över yrkesgrupperna. Styrelsen utgörs av följande personer:

Ordförande

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson
Barnsjuksköterska, docent
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Sahlgrenska akademin
Göteborgs universitet

Kassör

Angelika Höök
Specialistsjuksköterska inom barnsjukvård samt anestesi
Barnsmärtenheten, ANOP-centrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Suppleant, medlemsregister och webbansvarig

Philipp Mittermaier
Anestesiläkare
Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

Ledamot, Sociala Medier

Alejandro Cisternas
Barnoperation1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Rondvägen 10
416-50 Göteborg

Ledamot, Sociala Medier

Eva Gåve
Leg fysioterapeut
Universitetsadjunkt
Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Fysioterapeutprogrammet
Uppsala Universitet

Sekreterare

Malin Lanzinger
Barn- och Ungdomssmärtenheten, SUS Lund
Lasarettsgatan 40
221 85 Lund
046-178027

Ledamot

Stefan Lundeberg
Anestesiläkare
Karolinska universitetssjukhuset
Solna

Suppleant

Karolina Örtoft
Specialistsjuksköterska inom Anestesi,
Barnsmärtenheten och centraloperation,
Vrinnevisjukhuset,
Gamla Övägen 25
60379 Norrköping

Suppleant

Henrik Söderholm Laan
Anestesiläkare
Östra Sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg

Suppleant

Cecilia Grinsvall
Läkare Barnmedicin
Östra Sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg