Stipendieansökningar tas nu emot

Stipendieansöknignar för våren 2023 kan göras från och med nu och fram tills den 31/1-2023.
Klicka här för mera information och för att komma till stipendiesidan.

Detta stipendium delas årligen ut till en eller flera medlemmar som antingen vill fördjupa sina kunskaper eller som vill utveckla sin kliniska verksamhet inom området barn och smärta.

Stipendiet ger dig som sökande möjlighet att få ekonomiskt bidrag till utbildningsdagar och konferenser, såväl nationellt som internationellt, som syftar till att förbättra smärtomhändertagande av barn och ungdomar. Det är inte avsett för forskning.

Den totala stipendiesumman är 10 000 kronor och kan fördelas på fler sökande..

Du behöver vara medlem i Svensk Barnsmärtförening när du söker stipendiet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.