Postoperativ och akut smärta

Länk till riktlinjer från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) revision 2014.

Länk till riktlinjer från smärtbehandlingsenheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus

De svenska riktlinjerna för smärtbehandling vid tonsillkirurgi hos barn finns publicerade här:
Swedish guidelines for the treatment of pain in tonsil surgery in pediatric patients up to 18 years. Ericsson E, Brattwall M, Lundeberg S.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015;79(4):443-450. Review.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165587615000324