Vem är vi?

Svensk barnsmärtförening bildades den 10 oktober 1997. Vi är en multidisciplinär förening som är intresserad av diagnostik, behandling och omvårdnad vid smärta hos barn och ungdomar. Vi vill ha en bred representation och nationell täckning och stora som små sjukhus och vårdcentraler ska omfattas.

Föreningens mål

– Främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället.

– Verka för ökad och förbättrad utbildning i dessa frågor för läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter etc.

– Främja forskning och utveckling inom området barn och smärta.

– Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och behandlingstekniker.

– Vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter för dem som arbetar inom området.

– Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt.

– Utgöra en rådgivande förening på basen av samlad erfarenhet och aktuell forskning där koncensus eftersträvas

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.