Dags att uppdatera riktlinjerna

Det är nu dags att uppdatera de nationella riktlinjerna för smärta i nyföddhetsperioden. Arbetsgruppen som består av Mats Eriksson, Maria Gradin, Björn Larsson, Elisabeth Norman och Stefan Lundeberg har haft sitt första möte 2016. Om du har synpunkter eller förslag kan du kontakta Mats Eriksson.

Uppdaterade riktlinjer från 2013!

Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden

De riktlinjer som presenteras här syftar enbart till en viss vägledning i den kliniska vardagen. Även om riktlinjerna i första hand riktar sig till neonatala intensivvårdsavdelningar kan dokumentet anpassas också till vårdavdelningar med annan inriktning. Dokumentet kan användas som underlag vid utformning av regionala riktlinjer och utbildningsprogram på respektive vårdinrättning
Vi rekommenderar att man med hjälp av dessa riktlinjer lokalt skapar PM utifrån den kunskap, erfarenhet och de väl inarbetade rutiner och läkemedel som personalen är förtrogna med

Smärta hos extremt tidigt födda barn

Den slutliga versionen av Socialstyrelsens Vård av extremt tidigt födda barn – en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan kan läsas här. Vägledningen innehåller ett kapitel om smärtbehandling.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.