Bli medlem

Ansök och blir medlem direkt här

om medlemskapet

Genom din medlemskap stöder du vårt arbete för utbildnig och kunskapsspridning om procedur och långvarig smärta hos barn.

Du kan söka vårt årliga stipendium för exempelvis resor- och kongressbesök.
Ansökningstiden för i år var den 31a januari. Ansökningar för 2022 kommer att tas emot från och med sensommar 2021.

Föreningen underhåller en Webbshop där du eller din avdelning kan beställer smärtskattningsinstrument.

Vi arrangerar utbildningsdagar flera gånger varje år i olika städer i Sverige. Föreningen erbjuder även utbildnig för sjuksköterskor och läkare i internatsform. På grund av Coronapandemin har vi i år inte haft möjlighet att hålla de planerade möten och utbildningar. Våra möten blir digitala istället.

Föreningen arbetar just nu med att utöka de digitala utbildnigsresurser som kommer att finnas att tillgå på vår hemsida.

Våra medlemmar kan som tillägg även blir medlemmar i EFIC och Swedish Pain Society för en symboliskt summa.