2021:

Svensk Barnsmärtföreningens Vårmöte

Torsdagen, 18 mars 2021
Föreningens Vårmöte kommer att hållas digitalt och ny information kommer att läggas ut här, på Facebook och via utskick till våra medlemmar.

IASP Kongress 27 Juni – 1 Juli 2021

Världskongress för smärta anordnas i Amsterdam. Kongressen skulle anordnas tidigare men flyttades på grund av Coronapandemin

European Paediatric Psychology Conference

EPPC anordnas i Stockholm 4-6 Oktober 2021. Barn och smärta har ganska stor plats i programmet.

SK kurs Smärta

SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING HOS BARN OCH UNGDOMAR
SK kurs för ST Läkare. Kursledarna är Stefan Lundeberg (KS) och Sofia Paulsson (SöS)
27-29 September 2021, Stockholm. Anmälan mellan mitten av mars till 1 maj 2021

Svensk smärtforum 2021

Nästa gång anordnas Svenskt Smärtforum i Västerås till den 14-15 oktober 2021.

Grundkurs barn och smärta

Vår populära grundkurs i barnsmärta på Villa Fridhem kommer att hållas den 11-12 November 2021

PROSA 2021

Andra PROSA mötet om Pediatriskt Procedural Sedation, Analgesi och Comfort.
December 2-3, 2021. i Maastricht, Nederländerna.

2022:

ISPP 24 – 27 mars 2022

International Symposium on Pediatric Pain – ISPP 2022Världskongress för barnsmärta. Äger rum i Auckland, Nya Zeeland nästa gång 2022

EFIC 27 – 30 April 2022

European Pain Fedration 12:e är i Dublin, Irland.