NOBAB KONFERENS 19 NOV 2021

NOBAB – Nordisk förening för barn och ungdomars rätt och behov inom hälso- och sjukvård
Årets konferens är digitalt och går under titeln ”Det yngsta barnet” – 19 November 2021

PROSA 2021

Andra PROSA mötet om Pediatriskt Procedural Sedation, Analgesi och Comfort.
December 2-3, 2021. i Maastricht, Nederländerna.

2022:

Barnsmärtsymposiet 28-29 april 2022

ISPP 24 – 27 mars 2022

International Symposium on Pediatric Pain – ISPP 2022 Världskongress för barnsmärta. Anordnas som online kongress istället som tidigare tänkt i Auckland, New Zealand

EFIC 27 – 30 April 2022

European Pain Fedration 12:e är i Dublin, Irland.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.