Utbildningsdag 17 november 2022 i Stockholm

Svensk Barnsmärtföreningens utbildningsdag i år kommer att arrangeras den 17e november 2022 på Nya Karolinska Sjukhuset, Solna, Stockholm.
”Ovisshet och Osäkerhet i vården – hur vi hjälper barn att bygga psykologiskt motståndskraft”

Mera information och registrering här!

NOBAB digtal konferensdag 11 Nov. 2023

Utbildningsdagen har themat ”Dilemmat med fasthållning av barn inom hälso – och sjukvården” och är en digital utbildningdag.
Läs mera på konferenssidan för program och registrering

Smärta – från fysiologi till multimodal rehabilitering  – Kurs på KI under VT 2023

Vill du fördjupa dig inom området smärta och smärtbehandling?
Då har Karolinska Institutet kursen för dig! Vårterminen 23 kommer den avancerade kursen Smärta – från fysiologi till multimodal rehabilitering 15 hp att gå på distans. Kursen har endast ett tillfälle om tre dagar på plats i Stockholm. Övrig undervisning, bestående av föreläsningar och seminarier, sker via zoom en vardag varannan vecka (totalt 8 dagar). Mellan kursträffarna arbetar du med egna uppgifter. Kursen, som är interprofessionell, utgår från en patientcentrerad hållning där kursens avsnitt är integrerade utifrån ett smärtetiologiskt perspektiv.
Fantastiska föreläsare som Eva Kosek, Karin Jensen, Helena Wasling, Karsten Ahlbeck, Linda Gellerstedt m fl. är med. 

Sök senast den 17 oktober! 

https://utbildning.ki.se/student/smarta-fran-fysiologi-till-multimodal-rehabilitering-15-hp/2qa283

Barnsmärtsymposium 27-28 april 2023

”Save The Date” – nästa vår anordnas Svensk Barnsmärtföreningens Smärtsymposium den 27-28 april i Norrköping.
Håll utkik efter information på vår hemsida – vi kommer att publicera programmet i början av 2023.

barnveckan 22-25 mai 2023

Barnveckan andordnas den 22-25 maj 2023 i Halmstad.

EFIC 2023

20-23 September 2023 i Budapest/Ungern

ISPP 1-5 Oktober 2023

14e Internatioal Symposium on Pediatric Pain anordnas i Halifax, Kanada
Mera information på ISPP’s hemsida

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.