Utbildningsdag Swedish Pain society 11 mars 2022

Swedish Pain Societies årliga utbildningsdag anordnas den 11 mars i år i digital form.
Mera information här.

ISPP 24 – 27 mars 2022

International Symposium on Pediatric Pain – ISPP 2022 Världskongress för barnsmärta. Anordnas som online kongress istället som tidigare tänkt i Auckland, New Zealand

Utbildningsdag 17 november 2020 i Stockholm

Svensk Barnsmärtföreningens utbildningsdag i år kommer att arrangeras den 17e november 2022 på Nya Karolinska Sjukhuset, Solna, Stockholm.
Spara datumet — mera information kommer att läggas upp här så snart den blir tillgängligt.

Barnsmärtsymposium 28-29 april 2023

”Save The Date” – nästa vår anordnas Svensk Barnsmärtföreningens Smärtsymposium den 28-29 april i Norrköping.
Håll utkik efter information på vår hemsida – vi kommer att publicera programmet i början av 2023.

barnveckan 22-25 mai 2023

Barnveckan 2022 ställdes in, nästa gång barnveckan andordnas är den 22-25 maj 2023 i Halmstad.

EFIC 2023

20-23 September 2023 i Budapest/Ungern

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.