Läkemedelsverkets har publicerat riktlinjer om läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna, med tillhörande bakgrundsdokumentation.

Här hittar du mer information och material att ladda ned.