Välkomna till Svensk Barnsmärtförening

Aktuellt:

Barnsmärtsymposium 28-29 April

Tack alla deltagare och föreläsare som kom!
Över 60 deltagare från olika delar av landet med olika professionella bakgrunder gjorde årets upplaga av Smärtsymposiet till en framgång. Vi är glada att vara igång med ’riktiga’ möten och sammankomster igen, men kommer ha kvar utbildningar i digital form även framöver.

Uppdaterade riktlinjer neonatal smärta

De tidigare riktlinjer för omvårdnad och smärtbehandling hos neonatala barn har uppdaterats och publicerats i februari 2022. Du hittar riktlinjerna här.

årliga stipendier

För att främja kunskapsspridning och utveckling inom området utlyser föreningen årligen stipendium som medlemmar i Svensk barnsmärtförening kan söka. Medel kan sökas för att delta i olika konferenser och utbildningsdagar. Ansökningssidan öppnas under hösten 2022 igen och stipendiet delas ut under våren 2023.

Vi sprider Kunskap

Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och nya behandlingstekniker. Föreningen anordnar regelbundet en grundutbildning ”Barn och smärta” som genom åren varit en välbesökt och omtyckt utbildning för alla vårdprofessioner. I höst kommer vi att arrangera en utbildningsdag, mer information kommer på hemsidan. Årligen arrangeras också ett Barnsmärtsymposium. I år kommer vårt Barnsmärtsymposium att arrangeras i Göteborg den 28–29 april.

Vi samarbeta internationellt och nationellt

Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt. Föreningen är associerad till Swedish Pain Society som är ett Svenskt chapter till International Association for the Study of Pain (IASP).

Föreningen är också en intresseförening till Svenska Barnläkarföreningen. Varje år medverkar vi på Barnveckan och delger de senaste rönen inom barn och smärta.

Som medlem i Svensk Barnsmärtförening kan du fördjupa dina kunskaper inom området smärta och smärtlindring hos barn och ungdomar, hålla dem uppdaterade och utöka ditt kontaktnät med engagerade kollegor!

Följ osS

Facebook
Instagram

Partner & Samarbetsorganisationer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.