Ordförande har ordet

Ordförande i Svensk Barnsmärtförening, Stefan Nilsson

Svensk barnsmärtförening är en multidisciplinär förening för alla professionella inom hälso- och sjukvård, bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer. Föreningen har sedan 1997 varit en av Sveriges ledande organisatörer när det gäller utbildningar och riktlinjer inom området barn och smärta. Föreningen strävar efter att smärthantering för barn och ungdomar är en prioriterad verksamhet inom all hälso- och sjukvård.

Vårt mål är att vi istället ska kunna erbjuda ett flertal utbildningsdagar under 2021, både digitalt och som konventionell konferens eller internat. Håll utkik på vår hemsida, på Facebook och på Instagram. Datumet för vårmötet är den 18 mars och för Grundkurs barn och smärta den 11-12 November 2021. Innehållet för utbildningsdagarna kommer att publiceras kring årsskiftet.

Du vet väl om att du när som helst kan beställa smärtbedömningsinstrument på vår hemsida, så tveka inte att uppdatera din avdelning med smärtskattningsinstrument. Vi erbjuder skattningsskalor som är validerade och vi har valt ut de skalor som är vanligast förekommande nationellt och internationellt. Du är dock alltid välkommen att ge tips på skalor som du saknar i vårt utbud.

Följ osS

Facebook
Instagram

Partner & Samarbetsorganisationer