Ordförande har ordet

Stefan Nilsson

Svensk barnsmärtförening är en multidisciplinär förening för alla professionella inom hälso- och sjukvård, bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, psykologer och sjuksköterskor. Föreningen har sedan 1997 varit en av Sveriges ledande föreningar när det gäller utbildningar inom området barn och smärta. Föreningen strävar efter att smärthantering för barn och ungdomar är en prioriterad verksamhet inom all hälso- och sjukvård.

Svensk Barnsmärtförenings mål och verksamhet:·
Främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom hälso- och sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället. Här på vår hemsida kan du införskaffa validerade smärtskattningsinstrument till självkostnadspris. Dessa kan användas både i kliniken och i forskning för att möjliggöra god smärtvård och strukturerad utvärdering av smärtlindrande åtgärder.

· Främja forskning och utveckling inom området barn och smärta. För att främja kunskapsspridning och utveckling inom området utlyser föreningen årligen stipendium som medlemmar i Svensk barnsmärtförening kan söka. I år (2021) gick stipendiet till Carolin Hermansson, anestesisjuksköterska, Universitetssjukhuset i Linköping.

· Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och nya behandlingstekniker. Årligen arrangeras ett Barnsmärtsymposium. Föreningen anordnar också regelbundet en grundutbildning ”Barn och smärta” som genom åren varit en välbesökt och omtyckt utbildning för alla vårdprofessioner. I år planeras utbildningen till den 11-12 november 2021 på Villa Fridhem strax utanför Kolmården.

· Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt. Föreningen är associerad till Swedish Pain Society som är ett Svenskt chapter till International Association for the Study of Pain (IASP).

Föreningen är också en intresseförening till Svenska Barnläkarföreningen.

Som medlem i Svensk Barnsmärtförening kan du fördjupa dina kunskaper inom området smärta och smärtlindring hos barn och ungdomar, hålla dem uppdaterade och utöka ditt kontaktnät med engagerade kollegor

Procedurrelaterad smärta för barn

En ny sida https://www.lillabarnsmartguiden.se lanserades nyligen och handlar om hur man kan förbereda sitt barn inför vaccination, injektioner och provtagning.

Följ osS

Facebook
Instagram

Partner & Samarbetsorganisationer