Välkomna till Svensk Barnsmärtförening

Aktuellt:

Barnsmärtsymposium 28-29 April

Anmäl dig nu till smärtsymposiet i Göteborg – i år som fysiskt möte
Information om symposiet hitta du här.

Ladda gärna ned programmet här nedan och dela med dig till intresserade kollegor och vänner

Sök stipendium innan 31/1

För att främja kunskapsspridning och utveckling inom området utlyser föreningen årligen stipendium som medlemmar i Svensk barnsmärtförening kan söka. I år finns det möjlighet att söka dessa medel för att delta i olika konferenser och utbildningsdagar fram tills den 31januari 2022. Ansök här!

Vi sprider Kunskap

Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och nya behandlingstekniker. Föreningen anordnar regelbundet en grundutbildning ”Barn och smärta” som genom åren varit en välbesökt och omtyckt utbildning för alla vårdprofessioner. I höst kommer vi att arrangera en utbildningsdag, mer information kommer på hemsidan. Årligen arrangeras också ett Barnsmärtsymposium. I år kommer vårt Barnsmärtsymposium att arrangeras i Göteborg den 28–29 april.

Vi samarbeta internationellt och nationellt

Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt. Föreningen är associerad till Swedish Pain Society som är ett Svenskt chapter till International Association for the Study of Pain (IASP).

Föreningen är också en intresseförening till Svenska Barnläkarföreningen. Varje år medverkar vi på Barnveckan och delger de senaste rönen inom barn och smärta. I år deltar vi på Barnveckan i Halmstad den 28–31 mars.

Som medlem i Svensk Barnsmärtförening kan du fördjupa dina kunskaper inom området smärta och smärtlindring hos barn och ungdomar, hålla dem uppdaterade och utöka ditt kontaktnät med engagerade kollegor!

Följ osS

Facebook
Instagram

Partner & Samarbetsorganisationer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.