Välkomna till Svensk Barnsmärtförening

Sök Svensk Barnsmärtföreningens stipendium

Stipendiesidan är nu öppet och fram till den 31/1-2023 kan du som medlem i föreningen söker stipendiet.

Utbildningsdag Nytt datum: 9/2-2023!

Utbildnigsdagen anordnas den 9 februari 2023 antingen på Karolinska Sjuhuset, Skandiasalen.

Temat i år är:
”Vad är det för fel på mig och vem ska hjälpa mig? — Hur kan vi hjälpa barn och familjer hantera ovisshet och bygga motståndskraft vid långvarig smärta”
Detta är ett hybridmöte: Kom och var med på plats eller deltar på distans via din dator (Zoom).

OBS! Länken nedan innehåller även mera information för dig som redan har anmält sig till utbildningsdagen
Uppdaterad program kommer snart – vi skickar ut informaton till våra medlemmar och anmälda deltagare automatiskt.

Klicka här för mera information om dagen och registrering!

Uppdaterade riktlinjer neonatal smärta

De tidigare riktlinjer för omvårdnad och smärtbehandling hos neonatala barn har uppdaterats och publicerats i februari 2022. Du hittar riktlinjerna här.

årliga stipendier

För att främja kunskapsspridning och utveckling inom området utlyser föreningen årligen stipendium som medlemmar i Svensk barnsmärtförening kan söka. Medel kan sökas för att delta i olika konferenser och utbildningsdagar. Ansökningssidan öppnas under hösten 2022 igen och stipendiet delas ut under våren 2023.

Vi sprider Kunskap

Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och nya behandlingstekniker. Föreningen anordnar regelbundet en grundutbildning ”Barn och smärta” som genom åren varit en välbesökt och omtyckt utbildning för alla vårdprofessioner.

Vi samarbeta internationellt och nationellt

Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt. Föreningen är associerad till Swedish Pain Society som är ett Svenskt chapter till International Association for the Study of Pain (IASP).

Föreningen är också en intresseförening till Svenska Barnläkarföreningen. Varje år medverkar vi på Barnveckan och delger de senaste rönen inom barn och smärta.

Som medlem i Svensk Barnsmärtförening kan du fördjupa dina kunskaper inom området smärta och smärtlindring hos barn och ungdomar, hålla dem uppdaterade och utöka ditt kontaktnät med engagerade kollegor!

Följ osS

Facebook
Instagram

Partner & Samarbetsorganisationer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.