Ordförande har ordet

Stefan Nilsson

Välkommen till en spännande vår inom Svensk barnsmärtförening!

Svensk barnsmärtförening är en multidisciplinär förening för alla professionella inom hälso- och sjukvård, bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, psykologer och sjuksköterskor. Föreningen har sedan 1997 varit en av Sveriges ledande föreningar när det gäller utbildningar inom området barn och smärta. Föreningen strävar efter att smärthantering för barn och ungdomar är en prioriterad verksamhet inom all hälso- och sjukvård.

Svensk barnsmärtförenings mål och verksamhet:

· Främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom hälso- och sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället. Här på vår hemsida kan du införskaffa validerade smärtskattningsinstrument till självkostnadspris. Dessa kan användas både i kliniken och i forskning för att möjliggöra god smärtvård och strukturerad utvärdering av smärtlindrande åtgärder.

· Främja forskning och utveckling inom området barn och smärta. För att främja kunskapsspridning och utveckling inom området utlyser föreningen årligen stipendium som medlemmar i Svensk barnsmärtförening kan söka. I år finns det möjlighet att söka dessa medel för att delta i olika konferenser och utbildningsdagar fram tills den 31januari 2022. Ansök här!

Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och nya behandlingstekniker. Föreningen anordnar regelbundet en grundutbildning ”Barn och smärta” som genom åren varit en välbesökt och omtyckt utbildning för alla vårdprofessioner. I höst kommer vi att arrangera en utbildningsdag, mer information kommer på hemsidan. Årligen arrangeras också ett Barnsmärtsymposium. I år kommer vårt Barnsmärtsymposium att arrangeras i Göteborg den 28–29 april. Anmälan öppnar snart!

· Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt. Föreningen är associerad till Swedish Pain Society som är ett Svenskt chapter till International Association for the Study of Pain (IASP).

Föreningen är också en intresseförening till Svenska Barnläkarföreningen. Varje år medverkar vi på Barnveckan och delger de senaste rönen inom barn och smärta. I år deltar vi på Barnveckan i Halmstad den 28–31 mars.

Som medlem i Svensk Barnsmärtförening kan du fördjupa dina kunskaper inom området smärta och smärtlindring hos barn och ungdomar, hålla dem uppdaterade och utöka ditt kontaktnät med engagerade kollegor!

Svensk barnsmärtförening är en multidisciplinär förening för alla professionella inom hälso- och sjukvård, bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, psykologer och sjuksköterskor. Föreningen har sedan 1997 varit en av Sveriges ledande föreningar när det gäller utbildningar inom området barn och smärta. Föreningen strävar efter att smärthantering för barn och ungdomar är en prioriterad verksamhet inom all hälso- och sjukvård.

Barnsmärtsymposium 28-29 april

Anmäl dig nu till smärtsymposiet i Göteborg – är år som fysiskt möte
Mera information hitta du här.

Ladda gärna ned programmet här nedan och delar med intresserade kollegor och vänner

Följ osS

Facebook
Instagram

Partner & Samarbetsorganisationer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.