Ordförande har ordet

Ordförande i Svensk Barnsmärtförening, Stefan Nilsson

Svensk barnsmärtförening är en multidisciplinär förening för alla professionella inom hälso- och sjukvård, bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer. Föreningen har sedan 1997 varit en av Sveriges ledande organisatörer när det gäller utbildningar och riktlinjer inom området barn och smärta. Föreningen strävar efter att smärthantering för barn och ungdomar är en prioriterad verksamhet inom all hälso- och sjukvård.

På grund av de rådande riktlinjerna för att bibehålla en låg spridning av coronavirus så arrangerar vi inga utbildningsdagar under 2020. Vårt mål är att vi istället ska kunna erbjuda ett flertal utbildningsdagar under 2021. Håll uppsikt på vår hemsida och på Facebook, under hösten kommer vi att annonsera datum och innehåll för utbildningsdagarna under nästa år.

Du vet väl om att du när som helst kan beställa smärtbedömningsinstrument på vår hemsida, så tveka inte att uppdatera din avdelning med smärtskattningsinstrument. Vi erbjuder skattningsskalor som är validerade och vi har valt ut de skalor som är vanligast förekommande nationellt och internationellt. Du är dock alltid välkommen att ge tips på skalor som du saknar i vårt utbud.

Följ osS

Facebook
Instagram

Partner & Samarbetsorganisationer